Będą poważne zmiany w regulaminach studiów stacjonarnych. Uczelnie będą musiały zapewnić odpowiedni standard kształcenia, a nawet to, że podczas trwania nauki kierunek nie zostanie zlikwidowany.
– Chcemy, aby uczelnie jasno określiły, za co i jakie opłaty pobierają. Żeby gwarantowały ukończenie nauki w trybie i miejscu, w jakim student ją rozpoczął. W innym wypadku mógłby dochodzić swoich roszczeń w trybie cywilno-prawnym. Domagamy się też precyzyjnego określenia standardów kształcenia. Dotyczy to programu, jak i kadry, która będzie go wykładała – mówi Tomasz Lewicki, dyrektor działu prawnego Parlamentu Studentów.
Środowisko akademickie przekonuje, że chce dać studentom takie gwarancje.