Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły we wrześniu 2011 r. o 5,2% r/r, czyli o 0,2 pkt proc. mniej niż w sierpniu, a zatrudnienie wzrosło 3,3%, także o 0,2 pkt mniej niż miesiąc wcześniej, uważają analitycy.

Ich zdaniem, zwiększenie tempa wzrostu płac w skali roku wynikało z wypłat premii oraz z niższej ubiegłorocznej bazy odniesienia. Dobra kondycja przedsiębiorstw sprzyja także niewielkiemu i coraz wolniejszemu, ale jednak stabilnemu wzrostowi zatrudnienia. Trudno jednak o spektakularne wzrosty, gdy w przypadku obu wskaźników systematycznie rośnia baza statystyczna z 2010 r. Jedenastu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewiduje, że wynagrodzenia w firmach wzrosły we wrześniu średnio o 5,3% r/r.

Rozbieżności w prognozach nie były bardzo znaczne, a oczekiwania wahają się od 4,9% do 5,6% przy średniej na poziomie 5,23%. Ta sama grupa analityków, ankietowanych przez ISB, uważa, że we wrześniu nastąpiła także kontynuacja trendu wzrostowego w przypadku zatrudnienia - tym razem o 2,9%. Ich prognozy mieszczą się w wąskim przedziale 2,7-3,1% przy średniej na poziomie 2,94%. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach za wrzesień we wtorek, 18 października, o godz. 14:00.