Ubezpieczeni w KRUS stracą darmową opiekę, jeśli Sejm do lutego nie zmieni ustawy.
– Do pierwszego posiedzenia Sejmu będzie gotowy projekt ustawy wprowadzający nowe zasady opłacania składek zdrowotnych przez rolników ubezpieczonych w KRUS – zapewnia Marek Sawicki, minister rolnictwa.
Taka deklaracja to zaskoczenie, bo wcześniej premier uznał, że nowe rozwiązania, powinien przygotować międzyresortowy zespół do spraw reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników pod kierunkiem ministra Michała Boniego. Jednak, jak się udało ustalić „DGP”, zespół wciąż analizuje problem. Nieoficjalnie ma gotowy projekt ustawy.