Właściciele firm, którzy mają problem z regularnym opłacaniem składek ubezpieczeniowych, mogą zwrócić się do ZUS o ich umorzenie lub rozłożenie na raty - mówi Agata Wiśniewska, dyrektor departamentu realizacji dochodów ZUS.
Czy to, że ZUS organizuje dni poradnictwa pod hasłem „tydzień przedsiębiorców” oznacza, że przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych są tak trudne, że trzeba aż udzielać pomocy w ich interpretacji?
Nie są trudne, ale dosyć obszerne. Zawsze zaś, nawet w najprostszych wydawałoby się sprawach, mogą pojawić się wątpliwości. My chcemy je rozwiewać. Dlatego też organizujemy tydzień przedsiębiorców.
Nie oszukujmy się jednak, że przedsiębiorcy nie mają żadnych problemów w materii ubezpieczeń społecznych. Jakie są te najczęstsze?
Dużo problemów jest z tzw. zbiegami tytułów do ubezpieczeń. Problem ten dotyczy małych przedsiębiorców, opłacających składki tylko za siebie. Często osoby te, obok prowadzonej działalności gospodarczej, świadczą też pracę na etacie na rzecz innej firmy. I tu pada pytanie, co ze składkami w takiej sytuacji. Sprawa z punktu widzenia przepisów jest jasna, jednak przedsiębiorcy zgłaszają wiele pytań w tym zakresie. Kolejny problem to ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych przy okazji delegowania pracowników za granicę. Problem jest tym bardziej istotny, że siedem lat po wejściu do Unii Europejskiej nasi przedsiębiorcy działają już na globalnym rynku.
A problem z opłacaniem i rozliczaniem składek nie występuje?
Problemy z rozliczaniem składek za siebie i pracowników mają początkujący przedsiębiorcy. Ale tak jest zawsze, gdy rozpoczynający działalność muszą zapoznać się z obowiązkami, jakie ich czekają. Z czasem każdy nabiera wprawy przy składaniu dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Często też przedsiębiorcy korzystają z pomocy firm księgowych, które zdejmują z nich obowiązek rozliczeniowy. Większy problem powstaje, gdy firma zaczyna mieć kłopoty finansowe i zaistnieje sytuacja, w której zachwiana zostaje systematyczność w przelewach z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Często przedsiębiorcy – głównie ci mniejsi – nie zdają sobie sprawy z możliwości, jakie w takich sytuacjach daje im prawo. A mogą przecież wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek, czy też – w przypadku gdy powstało już zadłużenie – o rozłożenie należności na raty. Warto o tych rozwiązaniach pamiętać, bo dzięki nim unikamy narastania odsetek od należności.
Podczas tygodnia przedsiębiorców wszystkie te sprawy zostaną poruszone?
Oczywiście. Poza wyjaśnieniami, które znajdą się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”, każdy przedsiębiorca będzie mógł odwiedzić jedną z szeregu placówek ZUS w kraju i tam także zasięgnąć informacji we wskazanych tematach. Na salach obsługi będą specjalne stanowiska, przy których specjaliści z ZUS będą udzielali przedsiębiorcom kompleksowych wyjaśnień. Będzie tam też można uzyskać informacje na temat zgłaszania niań do ubezpieczeń społecznych i zasad rozliczania za nie składek. To także bardzo istotna kwestia, bo od początku października, czyli odkąd istnieje taka możliwość, do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych zostało już około 2 tys. niań. Pierwsze ich rozliczenie natomiast dopiero przed nami.
Tydzień przedsiębiorców w ZUS
● Dyżury ekspertów na salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS.
● Dyżury telefoniczne ekspertów ZUS pod numerem (22) 667 13 13
● Czat na stronie www.gazetaprawna.pl – 19 i 20 października o 13.00