Właściciele firm, którzy mają problem z regularnym opłacaniem składek ubezpieczeniowych, mogą zwrócić się do ZUS o ich umorzenie lub rozłożenie na raty - mówi Agata Wiśniewska, dyrektor departamentu realizacji dochodów ZUS.
Czy to, że ZUS organizuje dni poradnictwa pod hasłem „tydzień przedsiębiorców” oznacza, że przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych są tak trudne, że trzeba aż udzielać pomocy w ich interpretacji?
Nie są trudne, ale dosyć obszerne. Zawsze zaś, nawet w najprostszych wydawałoby się sprawach, mogą pojawić się wątpliwości. My chcemy je rozwiewać. Dlatego też organizujemy tydzień przedsiębiorców.