W tym roku szkolnym gimnazjaliści z III klas przystąpią do egzaminu kończącego naukę według zasad określonych przez nową podstawę programową. Do tej pory składał się on z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Po zmianach sprawdzane będą także wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

W efekcie tych zmian resort edukacji narodowej przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624). Trafił on już do konsultacji.

Celem nowelizacji jest dostosowanie i opracowanie nowych wzorów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminów końcowych wydawanych uczniom.

Uczeń gimnazjum, który w kwietniu ukończy szkołę, musi wcześniej zaliczyć tzw. projekt edukacyjny, który trwa trzy lata. Informacja o tym zostanie umieszczona na świadectwie ukończenia szkoły.

– W naszej szkole każdy uczeń realizował projekt Europa – Europa i ma za zadanie przedstawić prezentacje np. o praktykach żywieniowych w określonym kraju. Na koniec szkoły musi ten projekt zaliczyć – wyjaśnia Ewa Józefowicz, dyrektor Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim.

W dalszym ciągu okręgowe komisje edukacyjne (OKE) będą wysyłać informacje o wynikach egzaminów poszczególnych uczniów do szkół. Na zaświadczeniach znajdzie się jednak więcej informacji.

– Zostaną wyodrębnione wyniki z języka polskiego i pozostałej części humanistycznej, a także matematyki i części przyrodniczej oraz języka obcego z podziałem na podstawową i rozszerzoną – mówi Jadwiga Brzdąk, wicedyrektorka OKE w Jaworznie.

Zmianie ulegnie też sposób podawania wyników egzaminów gimnazjalnych.

– Do tej pory były one podawane w punktach. Po zmianach będzie to system oceniania procentowego i w centylach – wyjaśnia Jadwiga Brzdąk.

Zaznacza, że ta ostatnia ocena będzie oceną w skali kraju.