Te pielęgniarki i położne, które zakończyły swoje kształcenie na poziomie liceum medycznego, muszą odbyć roczną praktykę zawodową. Do czasu, kiedy tego nie zrobią, mają ograniczone prawo wykonywania zawodu.

– Takich osób jest już bardzo niewiele – zapewnia Beata Cholewka, dyrektor departamentu ds. pielęgniarek i położnych Ministerstwa Zdrowia.

W czasie stażu takim osobom przysługuje wynagrodzenie finansowane z bud-żetu. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad zmianą przepisów, które określają jego wysokość. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 26 lipca 2000 r. w tej sprawie (Dz.U. nr 69, poz. 815 z późn. zm.) czeka na skierowanie do konsultacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stażystki pielęgniarki i położne otrzymywały 1251 zł miesięcznie. Projektowana zmiana zakłada podniesienie tej kwoty do 2 tys. zł miesięcznie. Wyższe wynagrodzenie będzie im wypłacane od stycznia 2012 r.

– Jeżeli pielęgniarki i położne nie ukończą stażu do 1 stycznia 2015 r., stracą prawo wykonywania zawodu – mówi Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

211 tys. pielęgniarek w Polsce ma prawo wykonywania zawodu