Komisja Europejska proponuje wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad udzielania informacji na temat leków wydawanych na receptę.
Dziś Komisja Europejska przyjęła wnioski doprecyzowujące do projektu zmiany przepisów w sprawie informowania pacjentów, jakie dane producenci leków refundowanych muszą podawać do publicznej wiadomości. Komisja uwzględniła wcześniejsze sugestie Parlamentu Europejskiego w tym zakresie.
Chodzi o nowelizację dyrektywy 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie informacji kierowanych do pacjentów i ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską.
Komisja proponuje utrzymanie obecnego zakazu reklamy leków wydawanych tylko na receptę przy jednoczesnym określeniu, że dane na temat konkretnego produktu mogą być przekazywane w ulotkach dołączanych do opakowania, a także na oficjalnych stronach internetowych (np. producenta). Informacje muszą być obiektywne i napisane w sposób zrozumiały dla pacjenta.
Dane dotyczące leku refundowanego nie mogą również wprowadzać w błąd. Zasady te mają wzmocnić pozycję pacjentów i zwiększyć racjonalność stosowania leków.