Osoby, które mają przyznane świadczenie pielęgnacyjne z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, mogą już składać wnioski o przyznanie specjalnego dodatku z tego tytułu. Wynosi on 100 zł i będzie wypłacony razem z listopadowym i grudniowym wsparciem. Do zainteresowanego trafi więc w tych miesiącach 620 zł (zamiast dotychczasowych 520 zł). Jego otrzymanie umożliwia opublikowane 7 października rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. nr 212, poz. 1262). Weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Otrzymujący świadczenie muszą jednak spieszyć się ze składaniem wniosków, bo mają na to czas tylko do końca października. Aby złożenie wniosku było jak najprostsze, przepisy przewidują uproszczoną procedurę ubiegania się o dodatkowe wsparcie.

– Poza samym wnioskiem nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych dokumentów, na przykład decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Będziemy sprawdzać, czy osoba ta znajduje się w naszym systemie – mówi Jan Szlagor, kierownik oddziału świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Krakowie.

Również wzór wniosku nie jest określony w przepisach. Gminy mogą jednak opracować go i udostępniać zainteresowanym osobom lub przyjąć druk złożony w innej formie przez opiekuna.

Złożenie wniosku jest niezbędne, bo mimo że gminy mają listę osób otrzymujących na ich terenie świadczenie pielęgnacyjne, to nie będą po prostu podwyższać dotychczasowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł). Przesądziła o tym przyjęta przez rząd zasada przyznawania dodatkowych pieniędzy, wymagająca wydania osobnej decyzji. Będzie ona podejmowana na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ale bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć też te osoby, które czekają na decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego lub zamierzają się dopiero o nie ubiegać. Nie stracą prawa do nich po 31 października, o ile złożą wniosek o przyznanie dodatku w ciągu 7 dni od uzyskania decyzji przyznającej świadczenie.

Decyzja wydana przez gminę będzie obowiązywać tylko do 31 grudnia. Jeżeli rząd nie zdecyduje się na kontynuowanie tego programu pomocy, od stycznia 2012 r. opiekunowie ponownie będą otrzymywać świadczenie w niższej wysokości.