Do końca tego roku szpitale dysponujące oddziałami ratunkowymi mają czas na zakup dodatkowego sprzętu, zapewnienie dostępu do lądowiska dla helikopterów czy zatrudnienie odpowiednich specjalistów. Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. nr 55, poz. 365). Te, które nie spełnią wymogów w nim określonych, mogą mieć problem z podpisaniem kontraktu z NFZ. O problemie „DGP” pisał w ubiegłym tygodniu („DGP” nr 195).

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie ma zagrożenia, że oddziały ratunkowe niedostosowane do wymogów rozporządzenia nie podpiszą umów z funduszem. Przygotowało jednak projekt jego nowelizacji. Przewiduje on m.in. dwuletni okres dostosowawczy dla szpitali w zakresie dysponowania lotniskiem lub lądowiskiem dla śmigłowca ratunkowego (w związku z wejściem w życie z dniem 18 września 2011 r. nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze). Projekt w najbliższych dniach ma trafić do uzgodnień.