"Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2011 roku (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia br.) wyniosła 11,7 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,1 punktu procentowego. We wrześniu 2010 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 11,5 proc. i wzrósł, w porównaniu do sierpnia 2010 roku, także o 0,1 punktu procentowego" - głosi komunikat.

Liczba bezrobotnych w końcu września 2011 roku wyniosła 1862,8 tys. osób i w porównaniu do końca sierpnia 2011 roku wzrosła o 7,5 tys. osób (tj. o 0,4%). "Po wakacyjnym ożywieniu na rynku pracy, wrzesień jest miesiącem, w którym rejestrowały się osoby powracające do bezrobocia przede wszystkim po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce), jak również po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz po wygaśnięciu umów zawartych na czas określony" - czytamy dalej w komunikacie.

Ustawa budżetowa na 2011 rok przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie na koniec 2011 roku 9,9%. W założeniach do budżetu 2012 rząd zapisał wzrost tego wskaźnika do 10,0% na koniec przyszłego roku.