Do konsultacji społecznych został przesłany projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który przywraca dodatki do wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz dla dyspozytorów medycznych. Ich wypłaty nie przewiduje obowiązująca od 1 lipca ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), która zastąpiła dotychczasową ustawę o zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ).

W związku z tym osoby, które nie miały dodatku zapisanego w umowie o pracę lub wewnętrznych przepisach zakładowych, a otrzymywały go tylko na podstawie ustawy o ZOZ, straciły do niego prawo. Nowelizacja przywraca więc poprzednie przepisy i wysokość dodatku na dotychczasowym poziomie. Wyniesie on 30 proc. dla członków zespołów ratownictwa medycznego i 20 proc. dla dyspozytorów medycznych, liczone na podstawie stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.