Tylko udział w szkoleniu, którego program zatwierdzi minister pracy i polityki społecznej, uprawnia do zajmowania się maluchami. Nie muszą go kończyć osoby, które mają wykształcenie pedagogiczne.

Osoby, które chcą zajmować się dziećmi w wieku do lat trzech w nowych instytucjach opieki, czyli żłobkach, klubach dziecięcych lub jako dzienni opiekunowie, muszą mieć odpowiednie przygotowanie zawodowe. Ma ono gwarantować właściwy rozwój maluchów oraz realizację zadań przewidzianych dla tych placówek. Oprócz funkcji opiekuńczej wskazane osoby będą bowiem odpowiadać za wychowanie oraz edukację podopiecznych. Ustawa przewiduje więc dla osób, których wykształcenie nie pozwala im na podjęcie pracy w tych instytucjach, ukończenie specjalnych szkoleń.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kto może zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie wyuczone zawody pozwalają zostać opiekunem
- Jak wygląda program szkolenia
- Jakie wymagania stawiane są przed dziennym opiekunem
- Jak uzyskać certyfikat
- Kiedy trzeba uzupełnić kwalifikacje