Zatrudniony ma prawo sprawdzić w ZUS stan własnego konta. Zakład po przeprowadzeniu kontroli może ubezpieczyć taką osobę i zapisać na jej koncie brakujące kwoty wraz z odsetkami
Pracodawca zobowiązany jest do imiennego zgłoszenia do ZUS zatrudnianych osób w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych (czyli np. od dnia zawarcia umowy o pracę i faktycznego rozpoczęcia jej wykonywania). Musi też co miesiąc potrącać z przychodów ubezpieczonych, rozliczać i odprowadzać składki oraz przekazywać deklaracje rozliczeniowe. Dzięki nim zakład wie, jaka kwota powinna wpłynąć za konkretnego ubezpieczonego. Problemy powstają, gdy płatnik nie dopełni któregoś z tych obowiązków.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co może zrobić pracownik, gdy firma nie płaci za niego składek
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak sprawdzić czy pracodawca opłaca składki?
- Co powinno się znaleźć na druku RMUA?
- Jak wystąpić o sprostowanie danych o składkach?
- Czy opłacanie składek można sprawdzić w ZUS?
- Na czym polega postępowanie wyjaśniające?
- Do kogo zwrócić się w przypadku nieopłacania składek firmę?