Tak wynika z danych najnowszego XIV raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych 2011 opublikowanego przez firmę Sedlak & Sedlak.

Do najlepiej opłacanych pracowników należą zatrudnieni w branży chemicznej. Zarobki połowy z nich przekroczyły 2997 zł, a co czwarty otrzymywał ponad 3580 zł miesięcznie. Najmniej zarabiają natomiast osoby zatrudnione w sektorach elektronicznym i elektrotechnicznym. Połowa z nich otrzymuje mniej niż 1987 zł.

Z raportu wynika, że wynagrodzenia pracowników produkcyjnych rosły wraz ze wzrostem wielkości przychodów firmy. Najmniej zarabiali zatrudnieni w przedsiębiorstwach o przychodach do 50 mln zł. Ich płace kształtowały się na poziomie 2005 zł brutto. W jednostkach, w których przychody przekroczyły 1,5 mld zł, odnotowano najwyższe przeciętne zarobki – 2620 zł.

W podziale na regiony najlepiej opłacani są pracownicy produkcyjni zatrudnieni w firmach ze Śląska (2722 zł) i Wielkopolski (2620 zł). Natomiast najmniejsze wynagrodzenia otrzymują mieszkańcy Dolnego Śląska, gdzie przeciętne wynagrodzenia w działach produkcji wynosi 2047 zł.

Na potrzeby XIV raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych przeanalizowano informacje o płacach 68 836 osób na 150 stanowiskach. Dane pochodzą ze 192 zakładów z całej Polski i obejmują okres od czerwca 2010 do maja 2011 r.