Mniej za przejazdy PKP oraz autobusami zapłacą osoby mające legitymację Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Z 37 do 51 proc. wzrośnie zniżka za przejazdy komunikacją autobusową i kolejową przysługująca kombatantom oraz osobom represjonowanym, którzy zostaną włączeni do nowo powstającego korpusu. Wczoraj rząd przyjął projekt założeń projektu ustawy zmieniającej ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Do grona uprawnionych będą zaliczone osoby walczące o państwo polskie w latach 1914 – 1963 (wtedy uznano, że w walce poniósł śmierć ostatni żołnierz podziemia).
Założenia ustawy przyjęte przez rząd znoszą dyskryminujący zakaz transferu poza granice Polski świadczeń przysługujących kombatantom i ofiarom represji wypłacanych przez różnego typu organy. Obecnie osoba uprawniona mieszkająca poza Polską albo musi zakładać rachunek bankowy w kraju, albo upoważniać kogoś z rodziny do ich odbioru. Zakaz ten dotyczy wypłaty dodatku kombatanckiego albo świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego. Po zmianach przesyłanie należnych pieniędzy za granicę będzie możliwe po złożeniu przez uprawnionego wniosku do organu właściwego do wypłaty świadczenia.
Rząd także proponuje, aby przyznać uprawnienia kombatanckie osobom walczącym z oddziałami ukraińskich nacjonalistów w formacjach Istriebitielnych Batalionów oraz osobom, które doznały określonego uszczerbku na zdrowiu w trakcie wystąpień wolnościowych na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Osoby te będą jednak musiały złożyć wniosek o włączenie ich do korpusu.
Rząd chce również zlikwidować pojęcie inwalidy. W zamian zostanie wprowadzona definicja osoby niezdolnej do pracy. Także określenie „komisja lekarska do spraw zatrudnienia i inwalidztwa” zastąpi wskazanie lekarza orzecznika ZUS. Jednocześnie osoby zaliczone do korpusu będą korzystać z różnego rodzaju ułatwień w przyjmowaniu do szpitali i placówek ochrony zdrowia.