Federacja skierowała także list do premiera Donalda Tuska. Domaga się podjęcia działań "w związku z naruszaniem prawa przez NFZ, przez jego prezesa oraz poszczególne oddziały wojewódzkie".

"Wielokrotnie zgłaszaliśmy nasze zastrzeżenia wobec obecnego prezesa NFZ. Nie widząc odpowiedniej reakcji także z pana strony, zmuszeni zostaliśmy do szukania pomocy właśnie u Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja tolerowania łamania prawa, nie może przysporzyć zaufania do aktualnej władzy w RP. Wierzymy jednak, że w przyszłości skłoni to do refleksji szefa rządu i skutkować będzie powołaniem właściwszej osoby na stanowisko prezesa NFZ" - piszą lekarze.

"To nie jedyna próba odebrania głosu organizacjom zrzeszającym lekarzy. W lipcu 2011 r. prezes NFZ polecił dyrektorowi swojego gabinetu rozesłanie do wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ pisma nakazującego "możliwie daleko idącą marginalizację statusu Federacji Porozumienie Zielonogórskie, m.in. poprzez rozpatrywanie wyłącznie spraw jednostkowych podmiotów będących świadczeniodawcami"" - dodaje PZ.

W ocenie rzecznika NFZ Andrzeja Troszyńskiego, to nieporozumienie

W ocenie rzecznika NFZ Andrzeja Troszyńskiego, stanowisko PZ jest "albo nieporozumieniem, albo szukaniem dziury w całym". "Nie zmieniło się bowiem nic. Wszystkie zarządzenia prezesa NFZ podlegały i podlegają konsultacjom społecznym. I nic nie stoi na przeszkodzie, by brało w nich udział również Porozumienie Zielonogórskie" - powiedział PAP Troszyński.

Do PZ należą świadczeniodawcy z prawie wszystkich województw z wyjątkiem Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego. Porozumienie deklaruje, że jego celem jest obrona interesów świadczeniodawców i ich pacjentów oraz reprezentowanie środowiska lekarzy wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia: NFZ, Ministerstwa Zdrowia, władz i administracji państwowej, samorządów terytorialnych oraz związków zawodowych pracowników.