Tak wynika z badania osób uczących się przeprowadzonego przez Instytut Badania Opinii Homo Homini na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania – Polish Open University. Dla 61 proc. ankietowanych najważniejszym kryterium, które powinna spełniać uczelnia, jest prowadzenie zajęć w sposób warsztatowy. Studenci chcą brać udział w burzach mózgów, przygotowywać i przedstawiać prezentacje oraz analizy, a także ćwiczyć współpracę zespołową. Ich zdaniem nie ma przeszkód, aby uczelnia działała w takich przypadkach jak zwykła firma.

Istotnym wyznacznikiem dobrej szkoły są też – według respondentów – stosunki na linii student – wykładowca. Niemal połowa oczekuje partnerskiego traktowania i liczy na wsparcie organizacyjne w postaci materiałów do nauki i nieograniczonej liczby konsultacji z wykładowcami.