Prezydent wyznacza termin głosowania na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.
Wybory do Sejmu i Senatu muszą zostać zaplanowane w niedzielę lub ustawowo wolne święto.
Tak wynika z art. 98 ust. 2 Konstytucji RP.
Pojęcie dnia wolnego od pracy nie jest jednak zdefiniowane. Dlatego należy w tym przypadku odwołać się do ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Zgodnie z nią pracownicy mają wolne niedziele oraz 13 świąt w roku, w tym m.in. 1stycznia – Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, Boże Ciało, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.
Tylko w te dni możliwe jest zatem wyznaczenie terminu wyborów. Wynika to także z art. 1519 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zgodnie z nim dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.
Konstytucyjny przepis o konieczności ustalenia wyborów w dniu wolnym ma duże znaczenie w przypadku, gdyby Prezydent RP chciał ogłosić wybory dwudniowe. Byłoby to możliwe tylko w sytuacji, gdy obydwie takie doby byłyby wolne od pracy.
Dla przykładu w najbliższym czasie dwudniowe głosowanie mogłoby odbyć się 25 i 26 grudnia, czyli w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Wówczas oba następujące po sobie dni są wolne od pracy. Nie jest to jednak możliwe, ze względu na inne ograniczenie w wyborze daty wyborów (muszą one przypadać w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu).
Niemożliwe jest także ustalenie dwudniowych wyborów np. na 8 i 9 października tego roku, ponieważ pierwszy z tych dni (sobota) nie jest ustawowo wolny od pracy.
13 świąt wolnych od pracy przysługuje pracownikom w roku kalendarzowym