Uczestnik studiów trzeciego stopnia może podjąć zatrudnienie, nawet jeśli taką możliwość blokuje regulamin uczelni. Firma, z którą nawiąże współpracę, może dopłacić do jego kształcenia oraz ponieść koszty prowadzenia badań naukowych.
Czy szkoła może cofnąć stypendium

Osoba ucząca się na studiach trzeciego stopnia na drugim roku dostała stypendium doktoranckie w minimalnej kwocie 1044 zł. Ma wysoką średnią oraz aktywnie bierze udział w innowacyjnych projektach prowadzonych przez wydział. Otrzymała propozycję pracy i podjęła ją w trakcie drugiego roku. Zgłosiła to swojemu opiekunowi. Jednak szkoła wstrzymała jej wypłatę pomocy materialnej ze względu na zatrudnienie. Zgodnie ze stanowiskiem uczelni, regulamin studiów trzeciego stopnia określa, iż stypendium takie przysługuje tylko tym, którzy nie pracują. Czy można odebrać stypendium pracującemu doktorantowi?

Czy na pierwszym roku otrzyma się pomoc

Kandydat dostał się na studia trzeciego stopnia. Zdobył dyplom magistra fizyki z wyróżnieniem. Znajduje się też w grupie dziesięciu najlepszych osób spośród tych, które brały udział w rekrutacji. Czy wysoki wynik i średnia z poprzednich lat dadzą mu prawo do stypendium?

Czy firma dopłaci do studiów

Osoba pracuje nad doktoratem. Jego tematyka związana jest z nowatorskimi strategiami marketingowymi. Uważa, że wyniki pracy będą mogły pomóc firmom, które zajmują się np. reklamą. Doktorantowi brakuje pieniędzy m.in. na realizowanie badań rynkowych, ale także na utrzymanie się. Czy może on nawiązać kontakt z przedsiębiorstwem w celu otrzymania dotacji na studia doktoranckie?

Czy opiekun może zabronić pracy

Uczestnik studiów trzeciego stopnia otrzymał propozycję pracy na etat w międzynarodowej firmie. Chce ją podjąć. Jednak uczelniany regulamin wskazuje, że zatrudnienie wymaga zgody jej opiekuna naukowego. Ten na nie zezwala. Argumentuje, że etatowa praca będzie kolidowała z prowadzeniem projektów badawczych oraz uczestnictwem w obowiązkowych zajęciach czy praktykach zawodowych. Czy brak zgody opiekuna oznacza, że doktorant nie może podjąć pracy?

Czy doktorant dostanie grant

Uczestnik studiów trzeciego stopnia prowadzi pracę nad doktoratem. Ma na niego pomysł oraz wstępny projekt. Jednak wymaga to nakładów finansowych, na które go nie stać. Z uczelni nie otrzymał też wystarczających funduszy. Czy może szukać pieniędzy na dokończenie badań z innych źródeł?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak doktorant może zdobyć dodatkowe pieniądze.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.