Osobom całkowicie niezdolnym do pracy łatwiej jest uzyskać rentę. Wystarczy, że mają bardzo długi staż ubezpieczeniowy. Nie muszą spełniać innych warunków wymaganych od tych, którzy takiego stażu nie mają.

1 Sprawdź, czy spełniasz nowe wymogi dotyczące warunków stażowych

23 września weszły w życie przepisy zmieniające warunki uprawniające do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez osoby, które skończyły 30 lat. Wystarczy, że będą miały bardzo długie ubezpieczenie składkowe: kobiety – 30-letnie, mężczyźni – 35-letnie. Tymczasem ustawa emerytalna przewiduje, że o przyznanie prawa do świadczenia mogą się ubiegać one, jeśli w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed złożeniem wniosku o rentę lub przed powstaniem niezdolności do pracy uzyskali pięcioletni staż ubezpieczeniowy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o rentę, mając długi staż.W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.