Nowy pracownik, który chce korzystać z przysługujących mu uprawnień związanych z posiadaniem dzieci, powinien przekazać firmie dane o wieku syna czy córki.
Kobieta zatrudniona na umowę o pracę złożyła w kadrach m.in. świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające wykształcenie. Firma poprosiła ją o wypełnienie kwestionariusza osobowego i podanie danych dotyczących dzieci. Pracownica zastanawia się, czy musi przekazywać informacje o rodzinie.
W przypadku gdy strony nawiązują nowy stosunek pracy, firma jest zobowiązana skompletować niezbędne dokumenty kandydata. Rodzaje dokumentów i zakres danych, jakich pracodawca może żądać przy zatrudnieniu, określają przepisy kodeksu pracy i rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r.