Prototyp programu e-recepta był realizowany w powiecie leszczyńskim (województwo wielkopolskie) przez ostatnie pięć i pół miesiąca na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W efekcie przetworzono blisko trzy tysiące elektronicznych recept.

– Teraz jesteśmy na etapie analizowania wyników. Szykujemy się również do przetargu na kolejny prototyp programu, czyli połącznie e-recepty z prowadzeniem internetowych kont pacjentów. Ten również będzie prowadzony w Lesznie – mówi Leszek Sikorski, szef CSIOZ.

Wstępne dane programu potwierdzają korzyści, jakie daje zastąpienie papierowej recepty jej elektronicznym odpowiednikiem. Dla lekarza to ułatwienie w wystawianiu druku, a także minimalizacja ryzyka wypisania niewłaściwych leków. E-recepta redukuje też do minimum niebezpieczeństwo wydania niewłaściwego produktu przez farmaceutę. Na tym rozwiązaniu korzystają również pacjenci. Przede wszystkim ułatwia zakup leków.

Niepokojące jest jednak to, że w projekcie e-recepty w powiecie leszczyńskim udział wzięło stosunkowo niewielu świadczeniodawców (17 aptek i 4 placówki medyczne). Na przeszkodzie stanęły z jednej strony obawy aptekarzy, z drugiej uwarunkowania prawne związane z wystawianiem recept. Ustawa – Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) przewiduje, że apteka może przekazywać dane umożliwiające identyfikację pacjenta lub lekarza wyłącznie do NFZ lub inspekcji farmaceutycznej. Z kolei ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. (tj. Dz.U. z 2008, nr 136 poz. 857 z późn. zm.) zakłada, że recepta może mieć wyłącznie postać papierową i musi zawierać własnoręczny podpis lekarza. Postać elektroniczna może więc być, co najwyżej, kopią recepty oryginalnej.

Za rok powinien ruszyć pilotaż e-recepty w kolejnych regionach opracowany na podstawie doświadczeń zgromadzonych przez wielkopolskich świadczeniodawców. Zgodnie z ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113, poz. 657) docelowo elektroniczne recepty mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2014 r.