Od 1 października nianie mogą opiekować się dziećmi na podstawie podpisanej z rodzicami umowy-zlecenia. Przychód musi być opodatkowany i oskładkowany. Od przyjętego wariantu rozliczeń zależy, ile zarobią.
Jeśli niania zarobi nie więcej niż 1386 zł, czyli kwotę odpowiadającą w tym roku płacy minimalnej (w 2012 roku wyniesie ona 1,5 tys. zł), w ogóle nie płaci składek ubezpieczeniowych – z wyjątkiem chorobowych, które są dobrowolne. Gdy opiekunka zrezygnuje z opłacania składek chorobowych, otrzyma do ręki pensję pomniejszoną jedynie o zaliczkę na podatek. Składkę emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną zapłaci ZUS z pieniędzy z budżetu.
Wiele umów z nianiami – szczególnie w dużych aglomeracjach – będzie jednak opiewało na wyższą kwotę niż płaca minimalna. W Warszawie, Poznaniu, Gdańsku czy Krakowie opiekunki do dzieci zarabiają ponad 2 tys. zł miesięcznie. W takich przypadkach generalna zasada jest taka, że niania i rodzic wspólnie zapłacą składki od kwoty stanowiącej różnicę między jej wynagrodzeniem brutto a płacą minimalną. Sprawa komplikuje się, gdy niania ma inny tytuł do ubezpieczenia (np. pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą).
ZUS specjalnie dla „DGP” wyliczył, w jakiej wysokości składki zapłaci niania zarabiająca 2 tys. zł. Okazuje się, że najniższe składki zapłaci, jeśli będzie jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub będzie prowadziła działalność gospodarczą. Oznacza to dla niej wydatek na składkę zdrowotną w wysokości tylko 55,26 zł.
Więcej zapłaci do ZUS i NFZ, gdy zarabia na życie, wyłącznie opiekując się dzieckiem (na podstawie umowy uaktywniającej zawartej z rodzicami). Łączna kwota składek ubezpieczeniowych i zdrowotnej wynosi wtedy 165,82 zł.
Widać więc, że w zależności od sytuacji zatrudnieniowej opiekunki relacja kwot należności jest jak 1 do 3. Jeśli zatem niani zależy na wyższej pensji netto, powinna dobrze się zastanowić, zanim podpisze umowę uaktywniającą.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy niania zapłaci niższe składki. Z pełnej wersji artykułu dowiesz się m.in. jak zgłosić nianię do ubezpieczeń. Ponadto: