Stypendia, tańsze przejazdy, bezpłatna opieka medyczna to prawa, które przysługują wszystkim żakom bez względu na to, czy uczą się na uczelniach publicznych, czy niepublicznych. Nie ma też znaczenia, czy kształcą się w trybie dziennym, wieczorowym, czy zaocznym.
Każda osoba w momencie zaliczenia jej w poczet studentów nabywa dodatkowe przywileje. Przysługują jej następujące prawa:
● do pomocy materialnej,
● przerwy w nauce,
● do tańszych przejazdów,
● do opieki zdrowotnej,
● do indywidualnego planu nauczania,
● do przeniesienia na inną uczelnię,
● do szkolenia z praw i obowiązków studentów.

Nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która zacznie obowiązywać już od 1 października, znosi prawo do nieograniczonego uczenia się na kilku kierunkach. Ten przywilej pozostanie tylko dla najlepszych studentów, czyli tych, którzy spełnią warunki potrzebne do uzyskania stypendium rektora. Ale ci także podejmą naukę na maksymalnie dwóch fakultetach

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie przywileje przysługują każdemu studentowi.W pełnej wersji artykułu przeczytasz m.in. na temat: - Prawa do pomocy- Ulgowych przejazdach