Cudzoziemcy bez prawa pobytu będą się mogli ubiegać u wojewody o zezwolenia na zamieszkanie, pod warunkiem że mają podpisaną umowę o pracę. A takich jest niewielu.
Abolicja dla cudzoziemców powinna doprowadzić do zalegalizowania ich pobytu w Polsce. Niestety tak się nie stanie, bo wchodząca w życie od 1 stycznia 2012 r. ustawa z 28 lipca 2011 r. w tej sprawie (Dz.U. nr 191, poz. 1133) zawiera przepisy nieprzystające do rzeczywistości.
Aby skorzystać z abolicji, obcokrajowiec do końca czerwca 2012 r. będzie musiał złożyć wniosek do wojewody i wykazać swój nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 r. (tj. na dzień przed wejściem Polski do strefy Schengen).