Rodzice, którzy zapiszą dziecko do prywatnej szkoły, muszą powiadomić o tym publiczną placówkę ze swojego rejonu. Podobny obowiązek ciąży na rodzicach, którzy z uczącymi się dziećmi wyjeżdżają za granicę.

Uczniowie, ich rodzice, dyrektorzy szkół i samorządy muszą pamiętać, że na koniec września przypadają ważne terminy związane z realizacją obowiązków oświatowych. Jeden z nich wiąże się z obowiązkiem szkolnym – dotyczy on uczniów w wieku od 7 lat do 18 lat oraz sześciolatków (mają chodzić do szkoły lub przedszkola). To gminy odpowiadają za zapewnienie im miejsc w szkołach lub przedszkolach.

Część rodziców może jednak zapisać dziecko do prywatnej placówki. Jego rodzic musi wtedy powiadomić dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w innym miejscu. W przeciwnym razie dyrektor powiadamia gminę i kuratorium. Następnie samorząd informuje policję lub straż miejską, a ta rozpoczyna ustalanie miejsca pobytu dziecka.

Jeśli natomiast rodzic zmieni miejsce zamieszkania, to musi powiadomić o tym nie tylko nową szkołę, do której będzie uczęszczało jego dziecko, lecz także poprzednią. Podobny obowiązek mają rodzice uczniów, którzy z całą rodziną decydują się wyjechać za granicę. Oni też muszą do końca września powiadomić o tym dyrektora szkoły z okręgu, do którego dziecko powinno uczęszczać w miejscu swojego zamieszkania.

– Gdy byłem dyrektorem w szkole podstawowej, to często zdarzało się, że rodzice wyjeżdżali za granicę i nie zgłaszali mi tej informacji, więc musiałem nawet powiadamiać policję – mówi Tomasz Malicki.

Tłumaczy, że obecnie wielu uczniów wyjeżdża na stypendium zagraniczne i tam kontynuują naukę. Wtedy dyrektor wydaje na to stosowną zgodę.

Do 30 września gmina ma też obowiązek wypłacić dotacje placówkom oświatowym prowadzonym na ich terenie przez inne podmioty.