Osoba uprawniona może domagać się wypłaty zasądzonych jej świadczeń z pensji pracownika. W przypadku należności alimentacyjnych może to zrobić na dwa sposoby – w drodze egzekucji komorniczej bądź bez takiego postępowania.
Była żona pracownika wygrała sprawę o alimenty i zwróciła się do pracodawcy męża o przekazywanie bezpośrednio na jej konto zasądzonych kwot. Jak może dochodzić wypłaty należności?
W opisanej sytuacji pracodawca musi postępować zgodnie z przepisem art. 87 kodeksu pracy. Przepis ten określa, jakie należności oraz w jakiej kolejności i wysokości mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę. Na pierwszym miejscu wymienione są sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych (np. wyroków zaopatrzonych w klauzulę wykonalności) na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Ponieważ potrąceń ustawowych dokonuje się zgodnie z kolejnością wskazaną w powołanym artykule, dopiero pełne zaspokojenie należności z tego poziomu daje podstawę do dokonywania potrąceń z kolejnych tytułów.