12,93 zł za godzinę średnio zarabiali pracownicy tymczasowi w I kw. 2011 r., co po przeliczeniu na pełen etat daje 2069 zł brutto na miesiąc. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w tym samym czasie wyniosło 3478,91 zł. Porównanie tych dwóch danych finansowych pozwala, zdaniem Anny Wichy, prezes Polskiego Forum HR, na stwierdzenie, że pracownicy tymczasowi mogą liczyć na dość wysokie zarobki.

Raport na temat wynagrodzeń przygotowało Polskie Forum HR. Zbadano zarobki 80 tys. pracowników tymczasowych, którzy wykonywali pracę w około 150 zawodach. Okazuje się, że to poziom wykształcenia bezpośrednio przekłada się na pensje pracowników tymczasowych. Na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby z wykształceniem wyższym – 15,11 zł za godzinę, ze średnim bądź technicznym – 12,22 zł. Dalej różnice są już mniejsze – osoby po zawodówkach mogą zarobić 11,04 zł za godzinę, natomiast te z wykształceniem podstawowym mogą liczyć na 10,90 zł.

Również miejsce wykonywania pracy ma duży wpływ na średnią stawkę godzinową. Najwyższe wynagrodzenie za godzinę uzyskują pracownicy w województwach: mazowieckim (15,20 zł), podkarpackim, dolnośląskim i małopolskim (powyżej 13,00 zł). Natomiast najniższe stawki występują w województwach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i lubelskim (od 11,34 do 10,61 zł).