W 20. roku swojej działalności uczelnie niepubliczne zainaugurowały rok akademicki. "Jubileusz 20-lecia to wielki sukces transformacji szkolnictwa wyższego" - powiedział podczas sobotniej uroczystości w Akademii Leona Koźmińskiego wicepremier Waldemar Pawlak.

"20-lecie uczelni niepublicznych to dzień wyjątkowy. Z tej perspektywy widać wielki sukces transformacji polegającej na tym, że do uczelni, które miały charakter publiczny, dołączyły uczelnie prywatne. To wytworzyło różnorodną mieszankę, która dała możliwość edukacji wielu młodym ludziom" - powiedział podczas inauguracji wicepremier Waldemar Pawlak.

Jak przypomniał, na początku tej transformacji studiowało około 400 tys. osób, obecnie w Polsce kształcą się prawie 2 miliony studentów. "To pokazuje, jaki wieli potencjał wiedzy i zaangażowania budujemy. Osoby, które skończyły studia, nawet jeżeli niełatwo im znaleźć pracę, mają ambicję dokonywania zmian w naszym kraju i otoczeniu" - zaznaczył wicepremier.

W liście przesłanym do uczestników inauguracji prezydent Bronisław Komorowski pogratulował "wszystkim, którzy swoją pracą w ciągu minionych dwóch dekad przyczynili się do wielkiego sukcesu edukacyjnego Rzeczypospolitej". "W tym dziele uczelnie niepubliczne położyły wielkie i trudne do przecenienia zasługi" - napisał prezydent.

Przypomniał, że gdy przed 20 laty Polska weszła na drogę transformacji ustrojowej, ważne zmiany nastąpiły również w szkolnictwie wyższym. "Była to prawdziwa edukacyjna rewolucja, która trwa do dzisiaj" - napisał Bronisław Komorowski.

Fakt, że dziś na 450 polskich uczelniach kształci się prawie 2 miliony studentów, "to jedna z najlepszych inwestycji, jakie nasze społeczeństwo poczyniło na rzecz pomyślnej przyszłości" - podkreślił w swoim oświadczeniu Bronisław Komorowski.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Orłowska oceniła, że sektor uczelni niepublicznych "znakomicie uzupełnia szkolnictwo wyższe oferowane przez państwowe uniwersytety".

Od 1991 do 2011 r. polskie uczelnie niepubliczne wykształciły ponad 1,6 mln absolwentów, z czego 370 tys. osób ukończyło studia na poziomie magisterskim.

W Polsce istnieje 320 uczelni niepublicznych, spośród których 16 ma status uczelni akademickich, a 128 posiada uprawnienia magisterskie.

W uczelniach niepublicznych studiuje niemal jedna trzecia wszystkich studentów - 580 tys. osób. W trybie stacjonarnych kształci się 98 tys. osób.

Niepubliczne uczelnie zatrudniają 16,5 tys. nauczycieli akademickich. Najwięcej uczelni niepublicznych jest w Warszawie - 60, ale istnieją one w 172 z 379 powiatów.

Na uczelniach prywatnych studiuje 6,2 tys. obcokrajowców, czyli jedna trzecia wszystkich - 18,5 tys. - którzy uczą się w Polsce.

Gospodarz inauguracji, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, od 12 lat zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni prywatnych w rankingu szkół wyższych, organizowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita".