Czas rozliczenia

Okres wypowiedzenia to czas kiedy pracownik ma obowiązek m.in. zwrócić mienie powierzone przez firmę, np. urządzenia, które pozwalają wykonywać pracę - komputer służbowy, ale także strój roboczy, inne narzędzia czy też zaliczki pieniężne, które zostały przez niego wcześniej pobrane.
Pracodawca może zobligować pracownika do zwrotu mienia w konkretnym terminie i zawrzeć to np. w wypowiedzeniu umowy. Jednak zgodnie z art. 97 § 1 k.p. nie można uzależniać np. wydania świadectwa pracy od rozliczenia się z firmą. Nie jest również zasadne wstrzymanie z tego powodu wypłaty ekwiwalentu za urlop, czy też części pensji. Jeśli natomiast pracownik w okresie wypowiedzenia nie rozliczy się z pracodawcą, możliwe jest nawet jego zwolnienie dyscyplinarne.

Urlop na wypowiedzeniu

Zgodnie z art. 167 1 k.p. jeśli pracodawca udzieli pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia, to ma on obowiązek jego wykorzystania. Jeśli natomiast ze względów organizacyjnych pracownik nie otrzymał pozwolenia na urlop w tym czasie, to należy się mu ekwiwalent za jego niewykorzystanie. Co ważne, zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, nie oznacza, że został udzielony mu urlop. W okresie wypowiedzenia, pracownikowi można udzielić urlopu zaległego oraz urlopu bieżącego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.