Szkoły wyższe boją się redukcji zatrudnienia. Dlatego z możliwości połączenia z inną placówką będą korzystały tylko w ostateczności.
Uczelnie nie planują się łączyć, mimo że taką możliwość daje im nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 84, poz. 455). Wejdzie ona w życie już 1 października 2011 r. Dzięki niej placówki te będą mogły włączać inne szkoły we własne struktury lub tworzyć partnerskie związki.
Mimo niechęci uczelni do konsolidacji teraz, eksperci zapewniają, że w najbliższych latach będą do tego zmuszone.