Jeszcze tydzień został pracodawcom, którzy prowadzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) na przelanie na konto całości kwoty odpisów. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 z późn. zm.) mają na to czas do 30 września. Jednak już do 31 maja musieli oni przekazać na fundusz 75 proc. kwoty odpisów. Firmie, która nie dotrzyma tych terminów, grozi kara grzywny.

Przepisy te nie obowiązują natomiast pracodawców dobrowolnie decydujących się na tworzenie ZFŚS, czyli takich, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników. Co do zasady, jest on bowiem tworzony w zakładach pracy, w których pracuje co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.