Rodzice nawet po ostatnich podwyżkach za pobyt dziecka w przedszkolu nie płacą zbyt dużo. Pokrywają zaledwie do 20 proc. kosztów funkcjonowania placówki - mówi Andrzej Tokarski, dyrektor wydziału prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Premier apeluje do gmin, aby obniżyły wysokość opłat za przedszkola. Czy wojewoda może zdecydować o zmniejszeniu opłat?
Teoretycznie jest to możliwe tylko wtedy, gdy samorząd wprowadziłby stawki, które byłyby wyższe niż koszt prowadzenia przedszkola. A to oznacza, że gmina z działalności usług publicznych przeszłaby na działalność komercyjną, czyli można by było jej postawić zarzut braku ekwiwalentności.
To ile rodzice dopłacają do kosztów utrzymania samorządowego przedszkola?
Z rozmów z samorządami wynika, że średnio pokrywają 15 – 20 proc. wszystkich kosztów.
Ile rodzic płaci za przedszkole samorządowe w Warszawie?
Obecnie jest to 399 zł miesięcznie, zakładając, że dziecko jest w przedszkolu od godziny 7:30 do 16:30. W tym trzeba uwzględnić pięć bezpłatnych godzin podstawy programowej. Wzrost w porównaniu do porządnego roku wyniósł 47 proc., ale ostatecznie opłata ma zostać zmniejszona do 23 proc.
Kiedy wojewoda może zakwestionować uchwałę w sprawie opłat?
Możliwości są dwie. Może uchylić całą uchwałę i wtedy co do zasady będzie obowiązywała poprzednia, o ile nie wygasła z mocy ustawy. Kolejnym przypadkiem jest uchylenie tylko części przepisów, co pozwala na dalsze funkcjonowanie uchwały.
Jakie błędy najczęściej popełniają samorządy przy ich podejmowaniu?
Zapominają, że stawki opłat mają być ekwiwalentem za konkretne usługi, np. naukę języka obcego. Nie można wprowadzać np. zapisu, że jeśli dziecko jest nieobecne dłużej niż trzy dni, to zwrot kosztów rodzicowi się nie należy.
Ale samorządowcy twierdzą, że projekty uchwał uzgadniają z urzędnikami wojewody
Zdarza się, że samorządy nieformalnie proszą nas o pomoc i opinię dotyczącą poprawności przyjmowanych przepisów. Często w ostatniej chwili je zmieniają.
Czy dużo skarg wpływa od rodziców niezadowolonych z opłat za przedszkola?
Tak. Nie bagatelizujemy żadnych informacji, choć muszę przyznać, że 90 proc. jest bezzasadnych.
Dyrektor przedszkola podpisuje z rodzicami dodatkowe umowy. Czy może w nich np. określić karę za dłuższe pozostawienie dziecka w przedszkolu?
Tak. W takiej umowie może być np. wpisane, że za spóźnienie się rodzica z odebraniem dziecka może zapłacić np. wielokrotność stawki godzinowej określonej w uchwale. W umowach nie można jednak określać stawek godzinowych mniejszych lub wyższych od tych, które przewiduje uchwała.
Czy wojewoda może kwestionować takie umowy?
Nie.