Osoby represjonowane ubiegające się o pomoc finansową na zakup wózka inwalidzkiego same potwierdzą uzyskiwanie renty lub emerytury. Ośrodki pomocy nie będą już tego weryfikowały.
Kombatanci oraz osoby represjonowane ubiegające się o pomoc finansową nie muszą już dodatkowo potwierdzać swoich dochodów. Dzisiaj wchodzi w życie ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. nr 187 poz. 1109).
Zgodnie z nią, aby otrzymać specjalne wsparcie finansowe z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, osoby uprawnione będą musiały złożyć tylko wniosek o wsparcie finansowe oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość renty lub emerytury. Dodatkowo będą musiały udowodnić koszt zakupu np. wózka inwalidzkiego lub protezy. Uproszczenie procedury ubiegania się o pomoc wynika z tego, że osoby te zostały zwolnione z uciążliwego dla nich obowiązku kontaktu z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej (OSP). Do tej pory osoby uprawnione ignorowały obowiązek dołączenia do wniosku stanowiska OPS, więc urząd na swój koszt musiał zamawiać takie opinie.