Problem dotyczy nawet 100 tys. Polaków otrzymujących zagraniczną emeryturę. "Gazeta Wyborcza" opisuje przypadki osób, którym nikt nie chciał wydać dokumentu stwierdzającego, że żyją.

W Polsce tylko notariusz może wydać takie poświadczenie, ale nie na zagranicznych drukach. Samorządy mogą wydać dokument z zastrzeżeniem jednak, że przepis o poświadczeniu podpisów przez samorządy "nie narusza" ustawy o notariacie.