Osoby, które chcą otrzymać pieniądze na sprzęt badawczy czy stworzenie zespołu naukowego, mogą już się o nie ubiegać.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło trzy konkursy dla badaczy. Pierwszy przeznaczony jest dla tych naukowców, którzy potrzebują środków na zakup lub zbudowanie aparatury naukowo-badawczej.

Drugi skierowany jest do osób dopiero rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora, które chcą otrzymać fundusze na sfinansowanie badań.

W ramach trzeciego konkursu można wnioskować o dotację na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowców.

Mogą do niego przystąpić osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Aby otrzymać pieniądze z jednego z tych trzech konkursów, należy złożyć wniosek (w języku polskim i angielskim). Trzeba go przygotować w formie elektronicznej i wraz z wersją wydrukowaną przesłać do NCN.

Termin upływa 15 grudnia 2011 r. Formularze będą udostępnione przez centrum najpóźniej od 7 października.

Łącznie na te trzy nowe konkursy przeznaczono 300 mln zł. W ubiegłej edycji wpłynęło do NCN prawie 8 tys. wniosków na kwotę 2,5 mld zł. Do naukowców trafi 500 mln zł. Wyniki pierwszej edycji mają być znane w październiku.

W tym roku zainteresowanie zapewne będzie równie duże. Pieniądze otrzymają więc tylko nieliczni.