Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników można kontynuować po odejściu z pracy. Należy jednak zwrócić uwagę na jego zakres. Przechodzi ono w tryb indywidualny, co oznacza zazwyczaj wyższą składkę.

Po odejściu z zakładu pracy, w którym pracownik miał wykupioną grupową polisę na życie, nie ma on możliwości korzystania z ochrony w ramach ubezpieczenia pracowniczego.

W przypadku pozostawania bez pracy może on zdecydować się na indywidualną kontynuację ubezpieczenia na życie. Jest to dobre rozwiązanie również dla osób pozostających na urlopie wychowawczym lub na długim urlopie bezpłatnym. oraz odchodzących na emeryturę.