Osoba z zaburzeniami psychicznymi powinna wyrazić zgodę na przyjęcie jej do szpitala. Może jednak tam trafić także, gdy się temu sprzeciwi.
Do szpitala psychiatrycznego może trafić osoba, która z powodu zaburzeń psychicznych zagraża własnemu życiu lub zdrowiu albo jest niebezpieczna dla innych osób. Podobnie jest, gdy w wyniku takich zaburzeń osoba nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Poddawana jest ona badaniu psychiatrycznemu i do szpitala trafia na podstawie skierowania od lekarza i po wyrażeniu przez tę osobę zgody.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma pacjent w szpitalu psychiatrycznym
W pełnej wersji artykułu:
Kto i na jakich zasadach może trafić na leczenie psychiatryczne
Jakie prawa mają pacjent i jego opiekun w szpitalu psychiatrycznym
Co może zrobić rzecznik pacjenta szpitala psychiatrycznego
W jakiej sytuacji personel może zastosować przymus bezpośredni