Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która obowiązuje od 1 lipca, nałożyła na wojewodów, ale także wybranych ministrów, obowiązek przekazywania informacji o lekarzach uczących się danej specjalizacji w szpitalach im podległych.

Teraz resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie stworzenia ich rejestru. Określa on zasady przekazywania danych, a także zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Zgodnie z projektem mają one mieć formę elektroniczną. Zaszyfrowane informacje będą trafiać do rejestru, za którego prowadzenie odpowiedzialne będzie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Podmioty inne niż wojewodowie, minister zdrowia, szef obrony narodowej oraz minister spraw wewnętrznych i sprawiedliwości będą mogły zyskać dostęp do zgromadzonych danych, ale tylko na podstawie wniosku (złożonego w formie pisemnej lub elektronicznej). Jeżeli centrum uzna, że wniosek wymaga uzupełnienia, to występujący podmiot będzie miał na to 7 dni. Nieusunięcie braków w tym czasie spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Obecnie specjalizacji w ramach tzw. etatów rezydenckich (finansowanych z Funduszu Pracy) uczy się prawie 11 tys. lekarzy. W tym roku resort zdrowia przyznał kolejne 2,4 tys. miejsc. Najwięcej specjalistów, bo aż 309, będzie się kształcić na kierunku chorób wewnętrznych.