Polacy nie chcą dodatkowo oszczędzać na starość – wynika z sondy „DGP”. Dopiero druga instytucja finansowa złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w sprawie przygotowania produktu finansowego, jakim ma być od stycznia indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
Jest to Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU – dowiedział się „DGP”. Pierwszy był PTE Bankowy. Z sondy „DGP” wynika, że do końca roku na taki krok może zdecydować się połowa z 14 towarzystw zarządzających OFE. Nie wiadomo, ile dołączy do nich biur maklerskich czy banków.
Według PTE PZU nawet jedna trzecia klientów może być zainteresowana nową formą oszczędzania na starość. PZU na swojej stronie uruchomiło już o niej zakładkę. Jednak z pozostałych towarzystw zarządzających OFE płyną inne sygnały – wręcz o braku zainteresowania. – Trzeba będzie zachęcać klientów możliwością odliczenia składki od podatku – mówi nam jeden z akwizytorów.
Firmy włożą duży wysiłek w akcję informacyjną, która powinna się zacząć pod koniec tego roku. Wydaje się, że każda z zainteresowanych firm będzie prowadziła promocję na własny rachunek. Choć może też stać się inaczej. – Sprawa dotyczy całej branży usług finansowych, dlatego wspólne działania edukacyjne pokazujące, jak potrzebne jest dodatkowe oszczędzanie na emeryturę, to dobry pomysł – uważa Radosław Gołaszewski, członek zarządu AXA Polska SA.
Instytucje finansowe muszą liczyć na własne siły. Resort pracy uważa, że nie ma podstaw, aby angażował się w promocję działań prywatnych firm. Ministerstwo już prowadzi kampanie informacyjne na temat systemu emerytalnego oraz wysokości przyszłych świadczeń. Tzw. stopa zastąpienia (relacja ostatniej pensji do pierwszej emerytury) bez dodatkowych form oszczędzania ma wynieść za 20 – 30 lat od 20 do trzydziestu kilku procent.
Z naszych szacunków wynika, że IKZE zainteresowana jest ponad połowa PTE. OFE traktują IKZE jako nagrodę pocieszenia za zmniejszone od maja składki, jakie trafią z II filaru. W tej chwili oceniają zainteresowanie potencjalnym produktem. – Jesteśmy na etapie finalizowania analiz biznesowych związanych z ewentualnym wprowadzeniem IKZE, nie podjęliśmy jeszcze wiążących decyzji – mówi nam Katarzyna Golińska, rzecznik prasowy Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz Nordea PTE. Nad uruchomieniem IKZE zastanawiają się też inne OFE, np. Polsat czy Generali. – Wobec braku możliwości wyboru strategii inwestycyjnej zaproponowane rozwiązanie inwestycyjne powinno być podobnym do strategii OFE – mówi Paweł Wróbel, rzecznik prasowy Grupy Generali.
Wiele grup kapitałowych rozważa też, czy IKZE powinien oferować jeden ich podmiot, czy wszystkie. – Na podstawie analiz podejmiemy decyzję, czy i które spółki Grupy AXA zaproponują IKZE – mówi Radosław Gołaszewski, członek zarządu AXA Polska SA. Taka decyzja zapadła już w PZU. Tam produkt PTE będą sprzedawały wszystkie podmioty grupy.
PRAWO
ABC indywidualnych kont
IKZE – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego to nowa forma oszczędzania na emeryturę. Wprowadził ją rząd, tnąc składki do OFE. IKZE będą mogły oferować instytucje finansowe, m.in.: fundusze inwestycyjne, biura maklerskie, banki czy OFE. Oszczędzając na IKZE, będziemy mogli skorzystać z ulgi w PIT – 4 proc. tzw. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Maksymalny limit ulgi nie może przekroczyć 4 proc. rocznego limitu na ZUS (30 średnich pensji rocznie). Maksymalny limit, jaki można odliczyć od podstawy wymiaru składki, to 4030 zł. Najsłabiej zarabiający będą mogli uzupełnić swoją składkę do 4 proc. z dwunastokrotności minimalnej pensji. Wypłata pieniędzy z IKZE jest przewidziana dla osób po 65 lat. Jeśli wcześniej zlikwidujemy IKZE, musimy oddać wykorzystane ulgi.