Nawet 70 tys. dzieci ze szkół podstawowych w całej Polsce ma zostać objętych kampanią edukacji prawnej przygotowywanej przez Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS. W akcję zaangażowała się znana z programów telewizyjnych sędzia Anna Maria Wesołowska.

Inaugurującą kampanię konferencję prasową zorganizowano w poniedziałek w Katowicach. Jak mówili organizatorzy, kampania - prowadzona przy współpracy kuratoriów - ma dać dzieciom w wieku 6-12 lat podstawową wiedzę, co to jest przestępstwo, jak się przed nim bronić, kto może być ofiarą, jak na nie reagować czy też kogo prosić o pomoc.

Sędzia Wesołowska zaznaczyła, że dzieci - otoczone często drastycznymi informacjami i przekazami, pozbawione wzorców szacunku do drugiego człowieka czy też dotknięte zanikiem więzi rodzinnych - coraz rzadziej zdają sobie sprawę, że bójka, kradzież telefonu czy obrażanie innych np. za pośrednictwem internetu, to przestępstwa.

"Chcemy przede wszystkim pokazać, jaka jest granica między dobrem, a złem, bo ta granica naszym dzieciom trochę się zatarła. Chcemy mówić o przestępstwach, jakie młodzi najczęściej popełniają. Są to kradzieże, wymuszenia rozbójnicze, narkotyki, dopalacze, () zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego czy nowe zagrożenia" - wymieniała sędzia.

Reklama

Według organizatorów kampanii, kwestie nowych zagrożeń przestępstwami, m.in. związanymi z rozwojem technologii czy internetu, są poruszane w polskim systemie edukacji - częściej jednak wiadomości z nimi związane trafiają do pedagogów czy dyrektorów niż do samych uczniów.

Sędzia Wesołowska podkreśliła, że również najmłodszym potrzebne są informacje z zakresu prawa karnego - co jest dziś przestępstwem, co wykroczeniem, a co mieści się w granicach normy. Często bowiem dzieci uważają, że skoro same padły w przeszłości ofiarą np. kradzieży telefonu i nie spotkało się to z żadną konsekwencją, same kradnąc telefon, nie popełniają przestępstwa.

Głównym elementem rozpoczynającej się kampanii będą spotkania w szkołach z dziećmi prowadzone przez prawników, m.in. sędzię Wesołowską. W całym kraju mają one objąć ok. 70 tys. dzieci w 25 miastach, w tym kilkanaście tysięcy uczniów podstawówek w woj. śląskim, a także kilka tysięcy pedagogów i dyrektorów szkół.

Prócz pojedynczych spotkań z dziećmi, prowadzący zajęcia chcą bowiem spotykać się również m.in. z nauczycielami i dyrektorami, zachęcając ich do kontynuowania tematu np. na lekcjach wychowawczych. Na stronie internetowej bezpiecznaszkola.unikids.pl znaleźć się mają m.in. broszury informacyjne i scenariusze lekcji.

W rozreklamowaniu akcji - według przedstawicieli UNIKIDS - dużą rolę mają odegrać kuratoria i ich delegatury. Jak zaznaczyła Jadwiga Króliczek ze Śląskiego Kuratorium Oświaty, jej instytucja - choć zgodnie z prawem może zachęcać szkoły do udziału w tego typu akcjach - dotąd nie poznała szczegółów organizacyjnych tej konkretnej inicjatywy, np. liczby trenerów itp.

Według organizatorów, w niektórych miastach, w których na co dzień działa i współpracuje z samorządami UNIKIDS, zajęcia mają odbyć się we wszystkich szkołach podstawowych. Tak ma być np. w Bytomiu i Bielsku-Białej. Wszystkie zajęcia będą nieodpłatne dla uczestników, ich koszty mają pokryć m.in. organizator, sponsorzy i ew. zainteresowane samorządy.

Sędzia Wesołowska zaznaczyła, że wdrażany program ministra sprawiedliwości i podpisane przezeń porozumienie z ministrem edukacji i krajową izbą radców prawnych dają od niedawna "zielone światło" dyrektorom szkół do wprowadzania - w ramach różnych lekcji - edukacji prawnej. "Jeżeli będą mieli materiały, już dzisiaj mogą to robić" - wskazała.

Koordynujący kampanię "Bezpieczeństwo w szkole dzięki edukacji prawnej" Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS organizuje odpłatne wykłady dla dzieci w wieku 6-12 w 25 polskich miastach. Prowadzą je wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni - w przystępny sposób prezentując wiadomości ze swoich dziedzin, np. fizyki, chemii czy archeologii.