Osoba podejmująca pierwszą pracę prawo do urlopu w części ułamkowej uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy. Zasada ta dotyczy roku kalendarzowego, w którym pracownik po raz pierwszy podejmuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy

Czy ułamkowy urlop tylko do końca roku

Kandydat na pracownika ukończył zawodową szkołę średnią i rozpocznie studia na pierwszym roku w systemie zaocznym. Firma zamierza go zatrudnić od 1 października 2011 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Będzie to dla niego pierwsza praca. Czy urlop w części ułamkowej przysługiwać mu będzie tylko do końca 2011 roku?