Osoba podejmująca pierwszą pracę prawo do urlopu w części ułamkowej uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy. Zasada ta dotyczy roku kalendarzowego, w którym pracownik po raz pierwszy podejmuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy

Czy ułamkowy urlop tylko do końca roku

Kandydat na pracownika ukończył zawodową szkołę średnią i rozpocznie studia na pierwszym roku w systemie zaocznym. Firma zamierza go zatrudnić od 1 października 2011 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Będzie to dla niego pierwsza praca. Czy urlop w części ułamkowej przysługiwać mu będzie tylko do końca 2011 roku?

Czy do terminu stosuje się kodeks cywilny

Pracodawca zatrudnił do działu sprzedaży w firmie pracownika, który ukończył szkołę średnią i po raz pierwszy podjął pracę na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy z nim nawiązano 1 września. Czy miesięczny okres dla potrzeb ustalenia prawa do urlopu należy ustalać według zasad wynikających z kodeksu cywilnego?

Czy młodocianemu ustala się zwykły urlop

Pracodawca powierzył obowiązki młodocianemu. Został on zatrudniony 1 września na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Czy pracownik taki nabywa urlop w części ułamkowej jak osoby bez stażu?

Czy można zaokrąglić miesięczny wymiar

Pracownik, który podjął swoją pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę od 1 czerwca, złożył wniosek o wykorzystanie przysługującego mu urlopu we wrześniu. Z jego stażu wynika wymiar wynoszący 20 dni. Pracodawca udzielił mu pięciu dni po zaokrągleniu w górę. Czy można tak przeliczyć miesięczny urlop dla początkującego pracownika?

Czy były rolnik nie musi czekać na wolne

Pracownik po ukończeniu szkoły średniej przez dwanaście lat prowadził własne gospodarstwo rolne. W kwietniu tego roku sprzedał je i od 3 października ma podjąć pracę na podstawie umowy o pracę w firmie budowlanej. Czy nabywa on urlop tak jak osoba ze stażem?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Na jaki urlop może liczyć początkujący pracownikW pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania: