Oświadczenie rodzica, który ubiega się o becikowe, nie może zastąpić zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego objęcie opieką medyczną w trakcie ciąży.

Od lipca osoby, które ubiegają się o świadczenia rodzinne, mogą niektóre urzędowe zaświadczenia zastępować oświadczeniami. Taka możliwość dotyczy np. dokumentowania wysokości dochodu lub uczęszczania dziecka do szkoły. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, taki wybór nie jest możliwy w przypadku ubiegania się o becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (obydwa świadczenia wynoszą 1 tys. zł). W takiej sytuacji rodzic nie może złożyć oświadczenia w miejsce zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego odbycie jednego badania przez przyszłą matkę w trakcie ciąży.

Takiej możliwości nie będzie też od 1 stycznia, gdy zacznie obowiązywać przepis dotyczący objęcia kobiety opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu. Gmina będzie dalej wymagać zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną.