Z 529 do 470 miejsc zostanie zmniejszona liczba żołnierzy zawodowych studiujących na uczelniach wojskowych. To efekt ograniczenia środków na ten cel.

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych. Resort zakłada, że w przyszłym roku studia na uczelniach wojskowych powinno zacząć 470 osób. Ta liczba studentów powinna zaspokoić potrzeby Sił Zbrojnych. Ograniczenie liczby studiujących ma związek z oszczędnościami w MON. Na ten cel zostanie wydane niecałe 1,6 ml zł.

Najwięcej, bo 138 studentów będzie poznawać tajniki zarządzania armią. Natomiast ponad stu żołnierzy będzie mogło zacząć naukę na takich kierunkach jak telekomunikacja i elektronika. W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie naukę podejmie 68 osób, a tylko dwóch żołnierzy będzie studiować budownictwo na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Dla porównania w tym roku akademickim studia rozpocznie 529 żołnierzy. Tak ustalone limity nie tylko uwzględniają potrzeby armii, ale także możliwości dydaktyczne istniejących uczelni wojskowych. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2011 r.