Rektorzy obawiają się, że minister obniży limity przyjęć na darmowe kierunki. Tak może się stać w przypadku szkół, które je zwiększyły w stosunku do stanu przed 1 października 2009 r.

Uczelnia, która będzie chciała zwiększyć limit miejsc na studiach bezpłatnych o więcej niż 2 proc. liczby studentów, musi wystąpić w tej sprawie z wnioskiem do ministra szkolnictwa wyższego albo nadzorującego placówkę. Do tej pory szkoły mogły dowolnie ją zmieniać bez potrzeby uzyskania zgody. Na złożenie wniosku mają czas do 28 lutego.

Regulacje te określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim (Dz.U. nr 191, poz. 1137). Minister właśnie je podpisał, a wejdzie w życie 1 października 2011 r.

– Wzrost liczby studentów ma być określony w porównaniu do stanu w roku akademickim 2009/2010. Oznacza to, że jeśli szkoła od tego czasu zwiększyła limit, a teraz chce zwiększyć go o kolejne 2 proc., musi i tak prosić o zgodę – mówi prof. Piotr Banaszyk, prorektor do spraw edukacji i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dodaje, że w takim przypadku uczelnia zatrudniła kadrę i przystosowała placówkę do większego limitu. Jeśli minister odmówi jej zwiększenia liczby miejsc, to ta poniesie straty – w efekcie będzie musiała powrócić do tej zgodnej ze stanem przed 1 października 2009 r. W efekcie poniesie straty. Ten problem będą miały te uczelnie, które od tego czasu zwiększyły limity o więcej niż 2 proc.

Rektorzy obawiają się też, że decyzje ministra mogą być uznaniowe.

– Możliwe, że będzie on promować tylko ulubione placówki. Na przykład duże ośrodki akademickie w Warszawie czy Krakowie, z pominięciem tych mniejszych – mówi prof. Piotr Banaszyk.

W efekcie od decyzji szefa resortu będzie zależeć, które uczelnie przetrwają. Budżet bowiem płaci publicznym szkołom za każdego studenta na studiach dziennych.

Zgodnie z rozporządzeniem o podjętej decyzji w sprawie zmiany limitu na studia minister powiadomi rektora do 31 maja.