Do końca roku lekarze zatrudnieni w szpitalach na tzw. kontraktach muszą na nowo zarejestrować swoje praktyki w izbach lekarskich. Tak wynika z ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), która obowiązuje od 1 lipca.

Większość lekarzy kontraktowych wcześniej wykonywała swój zawód w formie tzw. praktyki w miejscu wezwania. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia chodzi o miejsce, do którego lekarza wzywa pacjent na wizytę domową, a więc nie może być to szpital. Chcąc tam pracować po nowym roku, lekarze muszą do końca tego zarejestrować nową formę praktyki, którą wprowadza ustawa o działalności leczniczej (tzw. indywidualną lub specjalistyczną praktykę wykonywaną wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).

Okręgowe izby lekarskie uważają, że nie mogą zacząć wpisywać nowych praktyk do rejestru, ponieważ nie ma przepisów wykonawczych określających wzór wniosku i wymagane dane.

– Brakuje rozporządzenia, więc w zasadzie nie powinno się tych praktyk rejestrować, ale ponieważ lekarze zgłaszają się po wpis, niektóre z izb zdecydowały, że będą im wydawać zaświadczenia, że spełniają wszystkie warunki potrzebne do rejestracji – mówi Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Tak robią np. Wielkopolska i Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska.

– Wydajemy im zaświadczenia, ale i tak będą musieli na nowo zarejestrować praktykę na zasadach obowiązujących w nowym rozporządzeniu, gdy to zostanie wydane – mówi Krzysztof Kardel, prezes wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Po zaświadczenia zgłaszają się np. ci lekarze, którzy ukończyli dodatkową specjalizację i zmienił im się zakres dotychczas wykonywanej praktyki. Pozostali jak na razie wstrzymują się z rejestracją, a szpitale nie wymagają od nich nowego wpisu.

– Nie zmuszamy lekarzy do tego, bo w styczniu musieliby dokonywać rejestracji ponownie – tłumaczy Marta Laska, rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Z podobnymi problemami borykają się pielęgniarki kontraktowe, pracujące w szpitalach, które wcześniej wykonywały zawód również w formie praktyki w miejscu wezwania. Izby nie wiedzą, w jaki sposób mają traktować ich prośby o wpis do rejestru.

– Powołałam zespół do spraw opracowania całej procedury. Powinno się to wyjaśnić w ciągu dwóch tygodni- mówi Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia w liście przesłanym do „DGP”, że do czasu wydania nowego rozporządzenia zostały utrzymane w mocy dotychczasowe akty wykonawcze.

– Ich brak nie może być przyczyną odmowy rejestracji praktyki – podkreśla Piotr Olechno, rzecznik resortu zdrowia.

Dodaje, że projekt nowego rozporządzenia przeszedł już wszystkie konsultacje, a Rządowe Centrum Legislacyjne rozpatruje wniosek o zwolnienie go z komisji prawniczej.