Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek o piątkowych danych GUS, dotyczących rynku pracy. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,4 proc. rdr, a zatrudnienie zwiększyło się o 3,1 proc. rdr:

"Opublikowane sierpniowe dane dotyczące rynku pracy mają mieszany wydźwięk. Z jednej strony nominalne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw utrzymało trzeci miesiąc z rzędu poziom przekraczający 5 proc. rok do roku, co przy inflacji w ujęciu 4,3 proc. rok do roku daje realne tempo wzrostu na poziomie przekraczającym 1 proc.

Z drugiej strony jednak sierpień był miesiącem dalszego obniżania się tempa wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Liczba zatrudnionych w stosunku do lipca była niższa o 7,9 tys., podczas gdy w analogicznym okresie 2010 r. była wyższa o 2,5 tys., co spowodowało obniżenie się realnego wzrost funduszu płac w tym sektorze do 4,2 proc. rok do roku z 4,4 proc. w lipcu.

Zarówno perspektywy dotyczące wynagrodzeń, jak i zatrudnienia w firmach, nie są najlepsze, biorąc pod uwagę pogarszającą się koniunkturę gospodarczą, stąd należy spodziewać się, że w kolejnych miesiącach odczyty będą niższe.

Reklama

Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej opublikowane w piątek dane wspierają raczej tych członków Rady, którzy opowiadają się za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca bieżącego roku".