Nowe wykazy refundacyjne wejdą w życie 1 lub 16 października - poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Piotr Olechno. Początkowo nowa lista leków refundowanych miała obowiązywać od piątku.

Resort na stronie internetowej poinformował, że do poniedziałku - w związku z rozpatrzeniem uwag w ramach konsultacji społecznych - wnioskodawcy mogą zgłaszać obniżki cenowe niektórych produktów leczniczych.

Nowe leki, które znalazły się w wykazie leków refundowanych, są stosowane przy endometriozie (rozrost błony śluzowej macicy; może prowadzić do bezpłodności), raku piersi, nietrzymaniu moczu i częstomoczu. Kolejne nowe leki używane są w zapobieganiu nudnościom wywołanym przez chemioterapię oraz przepisywane w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Wśród produktów leczniczych, których do tej pory nie było w wykazach refundacyjnych są leki zawierające substancję czynną dienogest (to tzw. hormon ciążowy, niezbędny do utrzymania ciąży - np. hamowania kurczliwości macicy). Szacowany koszt objęcia refundacją tych produktów to około 3,2 mln zł w skali roku.

Refundowane mają być także leki zawierające substancję czynną anastrozol stosowane w leczeniu wczesnego raka piersi w pierwszym rzucie hormonoterapii.

W wykazach refundacyjnych znalazły się również leki zawierające substancję czynną atomoksetynę używane w terapii nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe.

Refundowane będą też leki zawierające substancję czynną olanzapina stosowane przy schizofrenii oraz leki zawierające substancję czynną fentanyl, w postaci aerozolu do nosa używany w przypadku bólu u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową.

W wykazie leków uzupełniających wydawanych z 30-proc. odpłatnością pacjenta umieszczono produkt leczniczy zawierający substancje czynne estradiol, dydrogestron, jest on stosowany w terapii hormonalnej.

MZ informuje, że na wniosek firm farmaceutycznych, z wykazów leków refundowanych usunięte zostały 382 produkty lecznicze. Obniżono poziom limitu dla 1055 pozycji lekowych, natomiast dla 299 dokonano podwyżek limitów. Według resortu zdrowia, zmiany limitów wynikały z podwyżek i obniżek cen dokonanych na wnioski przedsiębiorców farmaceutycznych. Wynikało to także z wpisania nowych produktów leczniczych do wykazów, w tym tańszych odpowiedników referencyjnych oraz z utworzenia nowych i rozszerzenia obecnie istniejących grup limitowych.

Minister Zdrowia podejmując decyzję o objęciu refundacją leków zapoznaje się z rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych.