ZUS może w dowolnym momencie odebrać przyznane wcześniej świadczenie. Ponowna ocena tych samych dowodów przez zakład jest sprzeczna z konstytucją. Rozpatrując sprawy, ZUS powinien stosować postępowanie administracyjne.
Raz przyznana emerytura czy renta może być odebrana. Takie prawo ma ZUS na podstawie ustawy emerytalnej. To oznacza, że po kilku latach może inaczej ocenić dokumenty np. potwierdzające zatrudnienie w tzw. warunkach szkodliwych czy zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy wymagane do przyznania świadczenia. Zdarza się więc, że ubezpieczeni z dnia na dzień tracą do niego prawo.
Takie regulacje budzą kontrowersje. Dlatego w sprawie wypowie się Trybunał Konstytucyjny. Rzecznik praw obywatelskich (RPO) złożył do niego wniosek o stwierdzenie ich niezgodności z konstytucją.