O zwolnieniu źle uczącego pedagoga decyduje dyrektor szkoły. W przypadku stażysty wystarczy, że nie przedłuży z nim umowy terminowej. Znacznie trudniejsze jest to w odniesieniu do nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

Czy błąd w zadaniach zdecyduje o zwolnieniu

Rodzic sprawdzał rozwiązania zadań, które na lekcji podyktował nauczyciel. Okazało się, że były tam błędy. O tym zdarzeniu został powiadomiony dyrektor szkoły. Rada rodziców domagała się usunięcia nauczyciela z placówki. Czy pomyłki pedagoga uzasadniają jego zwolnienie?