O zwolnieniu źle uczącego pedagoga decyduje dyrektor szkoły. W przypadku stażysty wystarczy, że nie przedłuży z nim umowy terminowej. Znacznie trudniejsze jest to w odniesieniu do nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

Czy błąd w zadaniach zdecyduje o zwolnieniu

Rodzic sprawdzał rozwiązania zadań, które na lekcji podyktował nauczyciel. Okazało się, że były tam błędy. O tym zdarzeniu został powiadomiony dyrektor szkoły. Rada rodziców domagała się usunięcia nauczyciela z placówki. Czy pomyłki pedagoga uzasadniają jego zwolnienie?

Czy za brak awansu można zwolnić

Pedagog zdecydował się na zdobycie stopnia nauczyciela mianowanego. Przystąpił więc do egzaminu, ale go nie zdał. Postanowił więc, że w kolejnych latach nie będzie się już ubiegał o wyższy stopień awansu. Czy można zwolnić nauczyciela, który nie zdał egzaminu?

Czy stażysta musi mieć kwalifikacje

Dyrektor szkoły zatrudnił nauczyciela stażystę. Ten przedstawił mu wymagane dokumenty. Podczas kontroli w trakcie roku szkolnego wizytator z kuratorium oświaty w szkole stwierdził, że zatrudniona osoba nie ma przygotowania pedagogicznego. Czy dyrektor musi zwolnić takiego pracownika?

Czy rodzice mogą decydować o zwolnieniu

Z pracy nauczyciela nie są zadowoleni uczniowie i rodzice. W szkole rozpoczęto zbieranie podpisów za odwołaniem nauczyciela. Jako uzasadnienie tych postulatów wskazywano jego małe zaangażowanie w prowadzenie zajęć i pomoc słabym uczniom. Rada rodziców domaga się od dyrektora jego zwolnienia. Czy rodzice mogą zdecydować o wyrzuceniu ze szkoły nauczyciela?

Czy można karać za krótsze lekcje

Nauczyciel notorycznie spóźnia się na zajęcia. W efekcie mniej czasu poświęca na zajęcia w czasie lekcji, a uczniowie otrzymują dużo zadań domowych. Sprawie tej postanowił się przyjrzeć dyrektor szkoły. Potwierdziły się zastrzeżenia uczniów. Czy za spóźnianie można zastosować wobec nauczyciela jakieś sankcje?

Czy można przerwać zatrudnienie

Stażysta przepracował rok w szkole. Dyrektor zdecydował się go zatrudnić na kolejny jako nauczyciela kontraktowego. Teraz dochodzą do niego jednak informacje, że nauczyciel nie przykłada się do pracy z uczniami. Potwierdził to w czasie niezapowiedzianej kontroli na jego lekcji. Czy w trakcie roku szkolnego można zwolnić słabego nauczyciela?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można zwolnić słabego nauczyciela.